Ako predchádzať nedorozumeniam vo vzťahu s našimi deťmi

Tento článok je venovaný primárne všetkým rodičom a budúcim rodičom, rodinným príslušníkom, učiteľom, vychovávateľom, všetkým tým, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi a ktorí sú otvorení aj alternatívnemu spôsobu nazerania sa na svet.

Mojím zámerom je, aby sme sa my dospeláci menej trápili kvôli novodobým bytostiam, ktoré sa rodia od roku 2000 a nespĺňajú pre nás „zvyčajné“ normy správania sa a vybočujú z bežne zaužívaných štandardov. Aby sme pochopili, že dnešné deti sú iné a vyvarovali sa zbytočných chýb vo výchove a nesprávnych očakávaní. Aby sme im dopriali to, čo potrebujú. A aby sme mali zo seba koniec koncov lepší pocit: „Robím najlepšie, ako viem“. A nadobudli presvedčenie: „Som dobrý rodič.“ Pretože ak vychovávame dieťa s vnútorným pocitom: “Nerobím pre neho dosť, som hrozný rodič, nerozumiem mu!”, dieťa to vycíti a bude nám toto naše interné nastavenie neustále odzrkadlovať. „Čo musím spraviť, ako sa mám správať, aby sa moja mama cítila ako zlá mama? “ A začarovaný kruh je na svete.

Jednoducho povedané, nech to vyznie akokoľvej hlúpo, chcem vás podporiť, aby nás z novodobých detí (takto v článku označujem deti narodené od roku 2000) neporazilo:). Sama som vedomou mamou dvoch detí a napriek svojmu uvedomelému prístupu ku nim, tento pocit dôverne poznám. Buďme ku sebe a tiež vzájomne jeden k druhému úprimní, dajme si ruku na srdce, kto nezažíva aspoň občas pocit: „Ja sa z toho dieťaťa snáď zbláznim? Veď ja mu vôbec nerozumiem.“ 

Ak si matkou a túžiš mať krajší a harmonickejší vzťah so svojím dieťaťom alebo so svojimi žiakmi, študentami či detičkami v materskej škole, ak je tvojím poslaním pôsobiť ako učiteľka či vychovávateľka, si tu určite správne.

Ako to docieliť? Ako zlepšiť vzťah dieťa – dospelý? Prvým a veľmi podstatným krokom je porozumieť ich správaniu, životnému nastaveniu, spôsobu rozmýšľania, ktoré je diametrálne odlišné a pre nás dospelých často nepochopiteľné.

Tieto informácie a skúsenosti zdieľam tiež s cieľom podporiť deti, pomôcť im v ich neľahkej situácii, do ktorej sa narodili. Svetu, ktorý je vôkol nich oni sami nerozumejú. Nie sú zväčša vybavené schopnosťami, ktoré rodičia a zastaralý školský system vyžadujú. Sú často na túto dobu priveľmi živé, príliš hlučné, neracionálne, nepotrebujú toľko spať, toľko jesť. Nerozumejú, na čo sa majú učiť toľko informácii naspamäť, keď si môžu všetko vygoogliť, nerešpektujú autority, odmietajú sa učiť kopec nepotrebných informácií, keďže im to nedáva zmysel a často na to ani nemaju vrodenú kapacitu. Vyžadujú sa od nich vlastnosti, ktoré sú im neni prirodzené. Veľmi si prajem, aby našeratolestiboli šťastnejšie a viac prijímané a akceptované nami rodičmi, učiteľmi a celou našou spoločnosťou. Nemožno ich porovnávať s bytosťami narodenými v minulom tisícročí. Chcem poukázať na možné výzvy vo výchove. Predstaviť vám príčinu, prečo nevieme týmto novodobým deťom porozumieť.

Článok vznikol aj preto, aby celá naša spoločnosť vzala na zreteľ skutočnosť, že novodobé deti sú iné ako my dospeláci a nabrala zdravé smerovanie vo vzťahu a prístupu k deťom, ktoré je potrebné vnímať ako dar a posolstvo a nie ako záťaž a problém. Exaktné potvrdenie o ich odlišnosti nám prináša numerológia. 

Nemusíte tomu veriť … možno sa stačí pre túto chvíľu aspoň tomu otvoriť… Čo keby to bola pravda? Aký dopad by to malo na naše deti? Ako inak by sme sa ako spoločnosť k týmto deťom správali?

Môj pohľad teda vychádza z numerológie (prosím, skúste nateraz odhodiť váš skepticizmus alebo výsmech a otvoriť niečomu novému). Numerológia je prastará veda, ktorej otcom je grécky matematik a astronóm Pytagoras, o ktorom sme sa učili aj na základnej škole. Možno si spomínate na slávnu Pytagorovu vetu, a2+b2=c2 . Už  6 rokov pôsobím ako numerologička a stovky matiek mi danú skutočnosť, o ktorej píšem, potvrdzujú (ich deti sú vo väčšine prípadoch označované ako ADHD, Aspergerov syndróm…).  Zdieľanie niektorých rodičov a ich negatívnych skúseností vo mne naštartovali spiaci SEN, priniesť tieto informácie a skúsenosti čo najväčšiemu množstvu ľudí. 

Cítim, že nastal čas. Práve teraz. Je potrebná zásadná zmena. V našom vnímaní. V prístupe ku deťom. V školstve.

Dnešné deti, narodené po roku 1999, sú skutočne iné

Ak nejaké máte, možno ste si to všimli. A možno ani nie a žiadate, aby sa správali podľa vašich predstáv o nich a pristupujete ku nim štandardným výchovným spôsobom z minulého storočia.

Tieto novodobé deti fungujú prevažne nie na rozume a logike, ako sme existovali my, ale najmä na intuícii. Narodili sa totižto v rokoch s číslicou 2 na začiatku, pod vibráciou čísel 20xx, na rozdiel od vibrácie čísel, pod ktorými sme sa narodili my, ich rodičia 19xx.

Čo znamená vibrácia týchto čísel?

Vibrácia je neviditeľná sila a to, že ju nevidíme, neznamená, že neexistuje. Predstavte si bezdrátové slúchadlá napojené na váš telefón. Vzájomné prepojenie existuje, hoci je voľnému oku neviditeľné. Náš dátum narodenia a jednotlivé číslice v ňom na nás pôsobia, ovplyvňujú náš život a keď vieme tejto energii porozumieť, dokážeme žiť vo väčšej prirodzenosti a flow. Žije sa nám ľahšie, poznáme sami seba, svoje dary aj poslanie, životné výzvy a plávame s prúdom svojho života. 

Čo ak sa nachádzajú v dátume narodenia číslice 1 a 9 (charakteristické pre ľudí narodených od roku 1900 až po rok 1999) a čo naopak znamená cifra 2, ovplyvňujúca vo výraznej miere novodové deti narodené od roku 2000 až po súčasnosť? Medzi uvedenými číslicami je zásadný rozdiel v energii a ten spôsobuje časté nedorozumenia a výzvy vo výchove týchto detí.

Ľudia narodení v rokoch 1900-1999 a ich prirodzené vlastnosti (pozn.: rok predstavuje iba výsek z dátumu narodenia, pre ukážku zásadného rozdielu nám postačuje, avšak pre načítanie všetkých schopností človeka je potrebné pracovať s celým dátumom narodenia) :

➡️ 1 symbolizuje mužsku aktívnu energiu, ego, princíp ja, sebapresadzovanie, samostatnosť, nezávislosť…

➡️ 9 predstavuje zodpovednosť, múdrosť, všestrannosť, analytické schopnosti a potreba mať zodpovedané otázky prečo, ako … 

vs.

Deti narodené od roku 2000 a ich prevažujúci charakter (opäť pre konkrétne schopnosti dieťata pracujeme s jeho celým dátumom):

➡️ 2 značí ženskú pasívnu energiu, prirodzenú schopnosť spolupráce, silnú intuíciu, láskavosť, jemnosť, citlivosť …

Predstavte si teraz, že mnohé novodové deti číslice 1 a 9 v dátume svojho narodenia vôbec nemajú (napr. také dieťa narodené 20.4.2020).  Často im chýba zmysel pre povinnosť a zodpovednosť.  Chlapci sa rodia citliví, jemní, často s prevahou ženskej energie. Tieto deti však majú kvality a vlastnosti, ktoré tu na zemi neboli 300 rokov, spomeniem napríklad obrovský tvorivý potenciál ako mali dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen či taliansky sochár a maliar Michelangelo Buonarroti. 

Dokonca sa u týchto detí vyskytujú aj schopnosti, ktoré mali ľudia pred 1000 rokmi. Chápete? Pred 1000 rokmi!

Ako by sme mohli byť na takýchto človiečikov pripravení? Ako im môžeme porozumieť? Prišiel úplne nový typ ľudí, ktorý inak rozmýšľa, má iné schopnosti a pohľad na život. 

Cíti sa neprijatý.
Nepochopený.
Vyčleňovaný.
Znemožňovaný.
Nálepkovaný.

Bol to pred rokmi pre mňa obrovský AHA moment, keďže sama som matkou 2 detí (10 ročného syna a 12 ročnej dcérky). Odvtedy sa na svoje a aj všetky ostatné deti narodené po roku 2000 pozerám inou optikou. 

Naše deti sú skutočne naši učitelia. Nesnažme sa ich teda vychovávať podľa toho, ako si my myslíme, že to je správne a viesť tým starým nerešpektujúcim spôsobom výchovy. 

Buďme my ich sprievodcami. Načúvajme s otvoreným srdcom. Oni sa narodili s určitým posolstvom a prišli našu planétu posunúť do nového obdobia. Do veku, kde bude láska, prítomnosť a vzťahy dôležitejšie než matéria. Intuícia bude viac než rozum. Minimálne budú tieto dve zložky v harmónii a rovnako dôležité pre náš život.

A čo nás prišli novodové deti naučiť?

Domnievam sa, že nám svietia na nespracované oblasti nášho života a prinavracajú nás k pravde. Vďaka nim sa v našich srdciach a rodinách otvárame súcitu, bezpodmienečnej láske a tolerancii. Skúsme odteraz srdcom vnímať ich špeciálne dary a tým im umožniť napĺňať ich vývojové zadanie duše, s ktorým sem boli poslaní.

Deti narodené po roku 2000 sú veľkou výzvou pre dnešné školstvo. A aj pre svojich rodičov.

Možno budete teraz ku učiteľom trošku zhovievavejší, nemajú to v starom školskom systéme z čias Márie Terézie s novodobými deťmi jednoduché.

Posolstvo, ktoré vďaka poznatkom z numerológie a skúsenostiam z konzultácií s rodičmi prinášam je, aby sme my dospeláci pochopili a precítili až na bunkovej úrovni, v hĺbke svojho srdca, že deti nového milénia nie je možné vyformovať do rovnakej formy, z ktorej sú odliate predchádzajúce generácie. S láskou vás pozývam rešpektovať inakosť našich potomkov a odlišnosť detí na celej Zemi. 

Pri kontakte s nimi sa pýtajme: „Čo ste ma prišli naučiť?“

Zharmonizovať a v niektorých prípadoch doslova až zachrániť vzťah s našimi deťmi, ktorý je nesmierne krehký a zraniteľný, vieme vďaka hlbšiemu porozumenia, prečo sa správajú odlišne a čo od nás dospelákov potrebujú a vďaka zmene nášho zaužívaného správania, doterajšieho prístupu a láskyplnej a nezraňujúcej komunikácie.

Tajný kľúč k pochopeniu
dnešných detí

Ak máš chuť dozvedieť sa doslova prevratné informácie a skúsenosti o novodobých deťoch narodených od roku 2000, ktoré som zozbierala za svoju numerologickú prax a naučiť sa, ako tieto poznatky využiť vo výchove, pridaj sa k nám na workshop.

Mám záujem
2 online stretnutia (Zoom)

Zdieľať na:

Facebook
WhatsApp
Email
Lívia Danningerová

Nadšená propagátorka numerológie, mentorka, koučka a lektorka. Vďaka 1:1 konzultáciám a online programom pomohla rozsvietiť potenciál viac ako 2 tis. žien. Prispieva do časopisov diárov, objavuje sa v televízii, v rádiu, prednáša na online a živých konferenciách (L. Harnošová, L. Kolaříková, K. Runa, N. Šulík, S. Kos Dzian). Spolupracovala s Umenie byť ženou či I Can Academy. Pomáha ženám objaviť svoju jedinečnosť, viesť vedomý a naplnený život v harmónii, v súlade s plánom svojej duše.

Lívia je sprievodkyňou ženských mentoringovo-prežitkových stretnutí, online aj naživo (v BA), kde ženy inšpiruje a podporuje na ceste k životu, ktorý začnú milovať. Jej snom je v ženách obnoviť dôveru v seba a v ostatné ženy. Poskytnúť oporu a prijatie v bezpečnom kruhu. Verí, že spojenie žien má liečivú silu. Dnes je šťastnou manželkou a vedomou maminou 2 detí.

Naposledy pridané:

Novinka
Písomný
numerologický
rozbor

S použitím kódu:
NOVINKA zľava 47€

* zľava platí na prvých 20 objednávok!